آینه‌های تکه‌ایی

آینه های تکه ای ایده‌ی آینه‌های تکه‌ایی یا پازلی از آنجایی شروع شد که مصرف‌کنندگان با توجه به خلاقیت خودشان به مدل‌های مختلف نصب آینه برسند. در نصب آینه‌های تکه‌ایی هر مجموعه در هر محل، نسبت به محلی دیگر، شکل متفاوتی گرفته است. از ادغام مدل‌های مختلف آینه باهم نیز به مجموعه کارهای زیبایی می‌توان…