آینه های پازلی پیش ساخته

شرکت ایرانگلسکو اولین و بزرگترین تولید کننده محصولات پازلی آینه در ایران است .

مزایای این محصولات :

۱- قیمت مناسب نسبت به کیفیت بالا.

۲- دارای بسته بندی ایمن برای ارسال به نقاط کشور.

۳- دارای چسب دوطرفه آلمانی بسیار مقاوم.

۴- قابلیت تکثیر پذیری طرح و ادغام برخی مدل ها با هم و تنوع شکل نصب.

BUZZ

تعداد ۱۲ عدد سفید و رنگی - هر قطعه : ۲۰*۱۱ سانتیمتر

BRILLANTE

تعداد ۱۲ عدد سفید و رنگی - هر قطعه : ۳۱*۱۸ سانتیمتر

BOLLA

تعداد ۵ عدد سفید - یک قطعه ۱۸ سانتیمتر دو قطعه ۲۸ سانتیمتر دو قطعه ۳۸ سانتیمتر

ARCATO

تعداد ۴ عدد سفید - هر قطعه : ‌۴۰*۲۰ سانتیمتر

CUBO

تعداد ۹ عدد سفید و رنگی - هر قطعه : ‌۲۸*۱۶ سانتیمتر

COVATO

تعداد ۵ عدد سفید - یک قطعه ۲۴*۷۵ سانتیمتر دو قطعه ۱۹*۷۵ سانتیمتر دو قطعه ۱۵*۷۵ سانتیمتر

CORNICE

تعداد ۱ عدد قاب دار - اندازه قطعه : ‌۲۴*۳۲ سانتیمتر

CELLA

تعداد ۴ عدد سفید - هر قطعه : ۳۰*۳۰ سانتیمتر

FARFALLA

تعداد ۴ عدد - هر قطعه : ۴۵ سانتیمتر - ۳۵ سانتیمتر - ۲۵ سانتیمتر - ۱۷ سانتیمتر

FAGIOLI

تعداد ۱ عدد آینه چوب دار - اندازه قطعه : ‌۴۰*۲۵ سانتیمتر

DIAMANTE

تعداد ۱۲ عدد سفید و برنز - هر قطعه : ‌۳۰*۲۰ سانتیمتر

CURVA

تعداد ۱ عدد آینه چوب دار - اندازه قطعه : ‌۴۰*۳۰ سانتیمتر

FRECCIA

تعداد ۲ عدد سفید- هر قطعه : ‌۱۰۰*۲۷ سانتیمتر

FRANA

تعداد ۴ عدد سفید - هر قطعه : ‌۴۰*۴۰ سانتیمتر

FOGLIA

تعداد ۱۰ عدد سفید و رنگی - هر قطعه : ‌۱۳*۳۴ سانتیمتر

FINESTRA

تعداد ۴ عدد سفید - هر قطعه : ‌۳۰*۳۰ سانتیمتر

NEO

تعداد ۲ عدد سفید سندبلاست - هر قطعه : ‌۱۲۰*۲۰ سانتیمتر

NASTRO

تعداد ۸ عدد سفید - هر قطعه : ‌۱۵*۲۳ سانتیمتر

LOCKE

تعداد ۸ عدد سفید - هر قطعه : ‌۲۰*۲۰ سانتیمتر

LIDO

تعداد ۱۶ عدد سفید و برنز- هر قطعه : ۹*۴۰ سانت

QUADRI

تعداد ۸ عدد پنج ضلعی سفید و ۴ عدد لوزی رنگی - هر قطعه پنج ضلعی : ‌۲۸*۲۰ سانتیمتر هر قطعه لوزی : ‌۱۶*۱۶ سانتیمتر

PIRAMIDE

تعداد ۱۸ عدد سفید و رنگی - هر قطعه : ۱۰*۲۲ سانتیمتر

PIANETI

تعداد ۹ عدد سفید - هر قطعه : ‌۲۰*۲۰ سانتیمتر

ONDA

تعداد ۲ عدد سفید - هر قطعه : ۱۶۰*۲۷ سانتیمتر

SMERALDO

تعداد ۱ عدد سفید - اندازه قطعه : ۵۰*۸۰ سانتیمتر

SENSO

تعداد ۱۲ عدد سفید و رنگی - هر قطعه : ‌۱۱*۱۱ سانتیمتر

RUBINO

تعداد ۱ عدد سفید - اندازه قطعه : ۳۵*۵۰ سانتیمتر

RIGA

تعداد ۵ عدد سفید - یک قطعه ۲۴*۸۰ سانتیمتر دو قطعه ۱۹*۸۰ سانتیمتر دو قطعه ۱۵*۸۰ سانتیمتر

VESPA

تعداد ۱۰ عدد سفید و رنگی - هر قطعه : ۱۱*۱۱ سانتیمتر

VESPA T

تعداد ۱۰ عدد سفید و رنگی - هر قطعه : ۱۱*۱۱ سانتیمتر

STELLA

تعداد ۱۲ عدد سفید و رنگی - هر قطعه : ۱۱*۱۱ سانتیمتر

SOLE

تعداد ۱ عدد آینه چوب دار - اندازه قطعه : ‌۴۰*۴۰ سانتیمتر

CH-21CM

تعداد ۱۲ عدد چسب دوطرفه آلمانی - هر قطعه : ۳*۲۱ سانتیمتر

CH-19CM

تعداد ۸ عدد چسب دوطرفه آلمانی - هر قطعه : ۳*۱۹ سانتیمتر

CH-11CM

تعداد ۶ عدد چسب دوطرفه آلمانی - هر قطعه : ۳*۱۱ سانتیمتر

ARCATO

تعداد ۱۸ عدد چسب دوطرفه آلمانی - هر قطعه : ۳*۳ سانتیمتر